Illustration av en figur med glasögon och kostym som sitter vid en laptop.

Skoluppdrag – Då blev jag lurad

 

I övningarna har vi jobbat med fejkade nyheter och att få strategier för att få källkritiska ögon. Det finns andra osanningar vi kan mötas av på internet. Har du blivit lurad av något på nätet eller sociala medier någon gång? Ett kedjebrev, reklam, en fejkad nyhet eller ett aprilskämt?

Skriv en insändare om vad du blev lurad av och berätta hur det kändes. Har du någon lösning på hur vi undviker att bli lurade?

 

Fyra steg för att skriva insändaren:

 

  1. Presentera ämnet och problemet

Vad har du varit du med om?

 

  1. Formulera dina åsikter och känslor

Hur kändes det? Vad gjorde du? Blev andra som du känner också lurade?

 

  1. Sammanfatta olika knep som gör att man kan bli lurad

Vad var det som gjorde att du blev lurad?

 

  1. Presentera en lösning och argumentera varför den är bra

Hur kan vi undvika att bli lurade?

 

Syfte: Eleven reflekterar över valt dilemma kring källkritik och formulerar egna åsikter och lösningar.

 

Lgr 11 – Centralt innehåll i kursplanen för svenska

I årskurs 1-3

Läsa och skriva: Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

Informationssökning och källkritik: Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.

 

I årskurs 4-6

Läsa och skriva: Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

Informationssökning och källkritik: Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

 

 

Gå till Lärarhandledningen